over ons

Graag willen wij u iets vertellen over de geschiedenis van ons bedrijf:

DE BERKENPLAS

 

 

 

Van Prikkebosk tot  Berkenplas   

In de nacht van 16/17 februari 1962 brak de (oude) zeedijk van de Banckspolder nabij de aansluiting van de nieuwe veerdam op de zeedijk door. Direct werd besloten om de dijk te herstellen. Vervolgens werd voor de volledige veiligheid van de bewoners van het eiland besloten een kustduin op te spuiten tussen de Striedyken en de Banckspolder en de Kooiduinen op een aantal plaatsen te verzwaren. Naast zandwinning op het Wad en gebruik van klei (aangevoerd uit de Maasvallei!!) werd zand gewonnen op twee plaatsen op het eiland. Op voorstel van de inspecteur Klein van de Dienst der Domeinen werd gekozen voor de huidige  Berkenplas (het drassige gebied had toen de naam Prikkebosk) en het gebied ten zuiden van de Kooiduinen.

 

Recreatieplas

De plannen van Klein werd aangenomen en sindsdien ligt hier de zoetwaterplas (tbv recreatief gebruik) de ‘Berkenplas’. De waterstand wordt voor het overgrote deel bepaalt door het grondwaterpeil. Het gebied zelf bleef eigendom van Domeinen. In de tachtiger jaren ging het gebied over naar Staatsbosbeheer en sinds 1998 is het gebied in pacht gegeven aan de Vereniging Natuurmonumenten.

 

 

Horeca bij de plas

In 1962 begon de gymnastiekleraar Bruining met een klein verkooppunt van ijs en snoepwaren aan de zuidoostkant van de plas. De plas was al snel door gasten en eilanders in gebruik genomen als recreatieplas, precies zoals de heer Klein had verondersteld.

In 1968 startten de zwagers Ad C. de Haan en Willem K. van der Geest de exploitatie van een klein paviljoen op de plaats van het huidige pand. In de loop der jaren werd het pand en de omgeving steeds meer aangepast aan de recreatie.

Begin jaren zeventig(1972) werd het paviljoen overgenomen door Bert Kolstein. In 1977 opgevolgd door de voormalige badmeester Willem de Ruiter. In 1978 werden de broers Mike en Jaap Verburg eigenaar van het bedrijf. De vier genoemde eigenaren legden het accent naast de dagverkoop op het avond uitgaansleven. In deze jaren werd het voormalige paviljoen vergroot. De inrichting werd geheel veranderd met speciale zithoekjes, een zitkuil en een ruime dansvloer.

 

In 1983 werd café  De Berkenplas overgenomen door Melle en Tiny Smith-Feitsma. Zij gaven het bedrijf inpandig een grote facelift. Tevens startten zij de restaurantactiviteiten. Rondom de plas werden verlichting en speelattributen geplaatst (deze speeltoestellen zijn verwijderd na de invoering van het Speeltuinbesluit).

Het bedrijf en het bedrijfsconcept opgezet door de familie Melle en Tiny Smith-Feitsma, en vanaf 1984 voortgezet door mevrouw Tiny Feitsma, werd in 1990 overgenomen door haar opvolgers Lies Nieuwland en Guus Dolsma.

Sinds 1997 is café restaurant  De Berkenplas eigendom van de familie Sikkema. De familie is tevens eigenaar van cafétaria  De Halte aan de Reeweg in het dorp. De afgelopen jaren (1998-2001) is, samen met onze vaste medewerkers, veel energie gestopt in het upgraden van het gebouw.

De aanduiding Café Restaurant gewijzigd in  Drink- & Eethuis De Berkenplas.

 

 

Renovatie en Nieuwbouw

Reeds bij de overname stond de Sikkema’s een ingrijpend renovatie en nieuwbouwplan voor ogen. Dit gebaseerd op hun uitgedachte bedrijfsconcept. Een concept die het bedrijf over een aantal jaren weer een goed florerend bedrijf moet zijn. Een concept waarbij, ook activiteiten, die nauwelijks of geen (of zelf meer dan dat) rendement opleverden werden geschrapt. Zo waren wij genoodzaakt een einde te maken aan de Grote Kaart in de avonduren. Deze activiteit had niet dat bedrijfsresultaat, dat dit iets aan de bedrijfswinst toevoegde, vaker zelfs het tegendeel. Daarvoor in de plaats is een uitgebreidere Dagkaart gekomen, waarop ook een aantal speciale schotels prijken, die aan die van de Grote Kaart niet onder doen.

In de winter van 1998-1999 werd begonnen met de ingrijpende bouwwerkzaamheden. Het was de eerste fase van een compleet nieuw- en verbouwplan van het pand. Waarbij tevens een al jaren bestaand achterstallig onderhoud tevens zou worden weggewerkt. De nieuw- en verbouw werd/wordt door ons in eigen beheer en eigenhandig uitgevoerd. Slechts daar waar nodig bijgestaan door de vakmensen voor advies en werkzaamheden die hun deskundigheid vereisen.

Eind maart 1999 werd de eerste fase van de werkzaamheden afgerond. Aan de achterzijde van het pand werd een extra ruimte gebouwd waarin een nieuwe toiletpartij werd gerealiseerd, alsmede enkele bedrijfsruimten zoals een berging/kantoor en een personeelsruimte. De oude toiletgroep in het café werd afgebroken, waardoor ruimte ontstond voor een ruimer binnen magazijn inclusief koel- en vriesruimte. De twee oude vervallen buiten opslagruimten voor de drankenopslag werden gesloopt.

Daarnaast werd de keuken ingrijpend verbouwd en vergroot. Hierdoor kunnen de keukenactiviteiten optimaler worden uitgevoerd en is het geheel veel efficiënter geworden. Met dit alles is rekening gehouden met de wettelijke bepalingen van de HACCP en daarmee met de Horeca Hygiëne Code.

  

Blijven vernieuwen

In de winter van 2001-2002 werd de laatste fase van deze ingrijpende nieuwbouw gerealiseerd. In de jaren daarna werd elke winter wel iets verbouwd of aangepast. Blijven vernieuwen/veranderen is het devies. Zoals de voorgevel van de kiosk, vloer en de opgehoogde vloer in het café, de omgeving (zoals de handboogbaan) en de zelf gemaakte tafels en banken op het terras. Verder werd de buitenzijde van het gebouw voorzien van

duurzamere materiaal.

 

 

Tot en met vandaag is men blijven investeren in verbeteringen. Binnen werd het eerste deel van een duurzamer verlichtingsplan gerealiseerd. De komende jaren zal hiermee worden voortgegaan. Ook nieuw apparatuur zal aan de nieuwe verwachtingen op het gebied van duurzaam, sociaal en milieuverantwoordelijk ondernemen moeten gaan voldoen.

Op de planning staat de realisatie van een toiletvoorziening waar ook de mindervalide gast gebruik kan maken.

 

 

Waterkwaliteit van de plas

 

De Berkenplas op geschoond.

In 2005 werd de plas opgeschoond. Ruim 45.000 kub water werd verplaatst naar de lagere gebieden rondom de plas. Na ruim 35 uur was de plas voldoende leeg, zodat Loonbedrijf Holwerda i.s.m. Ridder Transport (beiden van Schiermonnikoog) kon beginnen met het opscheppen van het bodemslib.
Het bodemslib werd verwijderd en het weggepompte water kon weer terug in de plas.
Het strand werd geëgaliseerd en bij het terras iets opgehoogd.
Hoewel de verwachtingen hoog waren werden er niet veel “schatten” gevonden in de drooggevallen plas. Slechts een badmintonracket, twee brillen en een zestal dikke palingen waren de vondsten.

 

Rondom de plas en op het eiland werd de begroeiing uitgedund. Een aantal oude zilverpopulieren moesten het veld ruimen. Aan de westzijde werd een nieuwe fietsenstalling geplaatst. Evenals planken langs het pad en het terras.  Een nieuwe slijtlaag werd aangebracht op de verbindingspad met de Prins Bernhardweg. Het pad was hoognodig aan grootschalig onderhoud toe. Daarnaast werden nog een aantal zaken gerealiseerd, zoals: een viertal  zitbanken rondom de plas, alsmede een groot aantal nieuwe afvalbakken.

Met al deze activiteiten hopen de initiatiefnemers, dat het gebied weer vele jaren netjes in de plooi zal staan. De realisatie kwam mede tot stand door financiële ondersteuning van Leader+, Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Bureau Economie, Recreatie & Toerisme van de provincie Fryslân (ERT), Vereniging Natuurmonumenten, gemeente  Schiermonnikoog, Drink- & Eethuis De Berkenplas.

 

Helofytenfilter

In 2015 werd door Wetterskip Fryslân i.s.m. Natuurmonumenten een helofytenfilter aangelegd bij de Berkenplas. Met dit natuurlijke filter wordt de groei van o.a. blauwalg in de zwemplas tegengaan.

 

In de zomers werd in de Berkenplas soms blauwalg geconstateerd. Te veel blauwalgen kunnen onder andere huid-, maag- en darmklachten veroorzaken. Uit onderzoek bleek ook dat de chemische waterkwaliteit van de plas goed is, en het water voedselarm tot matig voedselrijk is. Het grote nadeel van de Berkenplas is dat het erg ondiep is en de watertemperatuur zomers vaak boven de 24 graden Celsius uitkomt. En dat is nu juist, samen met weinig stroming en licht, een kweekvijver voor blauwalgen.

Wetterskip Fryslân heeft samen met Natuurmonumenten een zogenaamd helofytenfilter aangelegd bij de Berkenplas, dat het water op een natuurlijke manier zuivert.

 

Natuurlijk zuiveren

Om de groei van blauwalg tegen te gaan, is een helofytenfilter aangelegd aan de zuidkant van de Berkenplas. Een helofytenfilter is een zandfilter, beplant met riet. Daarin wordt via een buis het water uit de Berkenplas gepompt. Het helofytenfilter zuivert vervolgens het water zodat de blauwalg minder kans heeft om te groeien.

 

Meer stroming

Vanuit het helofytenfilter aan de zuidwestzijde van de Berkenplas stroomt het behandelde water weer terug in de plas. Zo ontstaat een langzame stroming, die een gunstige werking heeft op de waterkwaliteit. Zwemmers ondervinden geen hinder van deze stroming. Kinderen kunnen op het strandje, waar het water weer naar de Berkenplas stroomt, dammetjes bouwen en vanaf de steiger kun je met bootjes de plas op. Eens per twee weken wordt van deze officiële zwemlocaties de waterkwaliteit gecontroleerd.

 

Kanoverhuur en nieuw pad

 

In 2011 werd door medewerkers van Natuurmomenten een schelpenpad aangelegd tot aan de opgang van het terras. Dit was lang door de familie Sikkema gekoesterde wens om zo ook de gast die minder goed ter been is de mogelijk te bieden om het terras en het bedrijf te bereiken.

 

Speelnatuur van OERRR

Op Schiermonnikoog kunnen kinderen kennismaken met Speelnatuur. In het gebied tussen speelbos ‘het Hazeweitje’ en de Berkenplas heeft Natuurmonumenten natuurlijke speelmogelijkheden gerealiseerd.

 

 

In feite bestaat een groot deel van de natuur op het eiland al van nature uit speelnatuur. Het speelbos staat vol prachtige natuurlijk gevormde klimbomen die soms door de welig groeiende bramenstruiken niet meer bereikbaar zijn. Deze bomen zijn weer zichtbaar en toegankelijk gemaakt zodat kinderen er weer in kunnen klimmen. Ook zijn er aan de randen van het speelbos plekken met klauterstammen braamvrij gemaakt.

Het voetbalveldje in het speelbos is omgetoverd tot een grote zandbak waar kinderen nu lekker op blote voeten kunnen voetballen of zelfs zandkastelen bouwen. Langs een verbindingsroute tussen het speelbos (o.a. langs de sloot) zijn er nieuwe speelmogelijkheden voor kinderen gecreëerd. Zo zijn er bijvoorbeeld boomstammen over de sloot geplaatst en een blinddoeken parcours getraceerd tussen de bomen. Ook bij de Berkenplas is er veel Speelnatuur te beleven.

 

Foto Natuurmonumenten

 

Er werd bij de plas een speelwaterpomp aangelegd en klimbomen met touwen enz. Westelijk van het drink- & eetcafé werd een amfitheater gebouwd van natuurlijke materiaal om gelegenheid te bieden voor educatieve activiteiten.

 

In 2018 wil men Speelnatuur uitbreiden met nog meer faciliteiten voor mindervaliden. Speelnatuur Schiermonnikoog is tot stand gekomen door cofinanciering van Provincie Fryslân, MAPS en de Drink- & Eethuis DE Berkenplas, en vele anderen.